Change Text Size:

2277 Highway 36 West, Suite 200 Roseville, MN 55113-3830
Phone: 612-378-2742
Toll Free: 1-800-669-6442
Fax: 612-378-2789
E-Mail:info@braininjurymn.org
Hours: Monday-Friday, 8 a.m. to 4:30 p.m.

Minnesota Brain Injury Association | Home

Dhaawac maskaxxed waa dhib ku dhaca maskaxda oo ay sababeen dhaawacyo ka yimaada gudaha ama diabadda. Dhaawac maskaxeed kasta waa gaar ka bogsashadiisana way kala duwan tahay.

Dhaawac maskaxeedku waa dilaaga ugu horreya iyo curyaamiyaha dhalaanka iyo da' yarta. Maalin walba wadankani 5,500 oo qof ayaa dhaawac maskaxeed ku dhaca.

Waxyaabaha ugu waaweyn ee sababa dhaawac Maskaxeedka waxaa ka mid ah:

  • Shil baaburr ama baaskiil
  • Soo dhicid
  • Dagaal
  • Jug maskaxeed la xiriirta isoboortiga

Hadii aad qabtid wax su'aal ah fadlan ku soo dir kaarkaan ama soo wac teleefanka hoos ku qoran 800-669-6442.